Til toppen

CIDEX OPA desinfek. 3,8 L

Produktnummer: 12816
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

CIDEX OPA Solution er et desinfeksjonsmiddel av høy kvalitet for reprosessering av varmefølsomt medisinsk utstyr som brukes i det medisinske området når det brukes i henhold til brukerveiledningen. CIDEX OPA Solution er tiltenkt bruk i manuelle (bøtte og brett) systemer fremstilt av polypropylen, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast), polyetylen, glassfylt polypropylen og/eller polykarbonatplast. CIDEX OPA Solution kan også brukes i automatiserte endoskopreprosessorer i henhold til produsentens instruksjoner og bør overvåkes med CIDEX OPA Solution Test Strips. Se BRUKERVEILEDNING

Gjenbruksperiode for desinfeksjon: CIDEXOPA-løsningen er testet for effektiv desinfeksjon ved 5 % organisk smuss og mikrobiologisk kontaminering under gjenbruk. CIDEX OPA-løsningen kan brukes igjen i opp til 14 dager forutsatt at konsentrasjonen av ortho-ftalaldehyd og løsningens temperatur er tilstrekkelige ved kontrollen som er beskrevet i bruksanvisningen. IKKE beregn brukstid kun ut fra antall dager i bruk. Konsentrasjonen av ortho-ftalaldehyd i gjenbrukstiden skal kontrolleres med CIDEX OPA-testremsene hver gang det brukes for å sikre at konsentrasjonen av ortho-ftalaldehyd er over MEC på 0,3 %. Produktet skal kastes etter 14 dager selv om CIDEX OPAtestremsene angir en konsentrasjon over MEC.