Til toppen

Diagnostikk

Sorter Navn (a > å)

Alvedia blodtypetest til hund - hurtigtest

Alvedia blodgruppering Et blodgruppeantigen er definert som en molekylær struktur på overflaten av erytrocytten som kan gjenkjennes av et definert antistoff. Strukturer med lignende sammensetning kan grupperes i ulike blodgruppesystemer. Hver art har sitt eget blodgruppesystem.
90499

Alvedia blodtypetest til katt - hurtigtest

Alvedia blodgruppering, et blodgruppeantigen er definert som en molekylær struktur på overflaten av erytrocytten som kan gjenkjennes av et definert antistoff. Strukturer med lignende sammensetning kan grupperes i ulike blodgruppesystemer. Hver art har sitt eget blodgruppesystem.
10800